HVORFOR VELGE OSS

Tillit

Kompetanse

Gratis Befaring

Når du skal åpne opp hjemmet ditt, må du stole på at entreprenøren er den han gir seg ut for, både faglig og personlig. ESBYGG er et aksjeselskap, registrert i Brønnøysindregistrene og MVA register. Vi har helt siden starten sørget for å holde oss oppdatert med utviklingen innen bygg bransje. Vi deltar på mange forskjellige kurs for å utvikle vår kompetanse slik at vi kan gi deg profesjonell hjelp. Vi tar gjerne en befaring for å diskutere løsninger med deg. Kanskje ser vi andre alternativer enn de du har tenkt på i utgangspunktet. Vi ser også løsninger som kanskje er rimeligere for deg!.

Krav fra norske myndigheter

Våtrom

Tilgjengelighet

Ved å velge ESBYGG vil du få et entrepre nørfirma som kjenner de krav som norske myndigheter stiller til håndtverkstjenest. Badet er ett av de dyreste rommene du kan pusse opp. Du kan være trygg på at hvis du velger oss, har
vi god kjennskap til våtromsnormen, og vi utfører alt arbeid i henhold til det. Vi har pusset opp mange bad og har høy kompetanse.
Våre håndverkere opererer seks dager i uken for å sikre minst mulig avvik.

Solid bedrift med god økonomi

Vi tar gjerne en befaring for å diskutere løsninger
med deg. Kanskje ser  vi andre  alternativer  enn
de du har tenkt på i utgangspunktet. Vi ser  også
løsninger   som  kanskje  er  rimeligere  for  deg!.
Den garantien vi gir  deg  tar  vi  alvorlig.  Vi  er  i
nærmiljøet ditt hvis du skulle ha  behov  for  å  ta
kontaktmed oss etter at oppdraget er utført.